Taller “El Bufó En l’Actualitat” – El Teatre Satíric De Xavi Castillo.

El Teatre Satíric De Xavi Castillo

Dates

Dies 8, 10, 11 i 15 de maig, de 18 a 20.30 hores.

Lloc

Centre Sociocultural La Fàbrica.  

Inscripcions

Inscripcions en el Centre Jove del Mercat i en el Centre Sociocultural La Fàbrica a partir del dia 2 de maig.

Objectius

Apropar-se al tipus de treball que fa la companyia Pot de Plom des de ja fa molts anys. Al títol del curs deixem ben clar que es pretén parlar del teatre satíric i humorístic, que és la base dels nostres espectacles. Açò marcarà dues línies de treball: Per una banda, desenvoluparem el concepte “el bufó”, “el joglar”. Ací enfocarem els exercicis cap al món del teatre popular, les rondalles i els contes. Treballarem al voltant d’adaptacions de rondalles d’Enric Valor, textos de Dario Fo, Carles Pons i altres.

Aquesta línia “joglaresca” serà completada per una segona part en què entrarem en la “sàtira d’actualitat”. Als monòlegs de Pot de Plom, el més important és agafar les notícies, els esdeveniments més importants o curiosos del moment i convertir-los en escenes divertides, teatrals i entretingudes. Eixe serà un altre dels objectius. La creació de personatges, situacions i sketches basats en la improvisació a partir de les notícies.
D’aquesta manera, ajuntarem al llarg del curs els dos conceptes que apareixen al títol: el bufó i l’actualitat. Cal dir que serà un curs molt físic, amb gran atenció al treball gestual, la pantomima i la creació de personatges. La part teòrica vindrà de l’explicació del treball d’altres autors o creadors que porten aquesta mateixa línia.       


El Teatro Satírico De Xavi Castillo

Fechas

Días 8, 10, 11 y 15 de mayo, de 18 a 20.30 horas.

Lugar

Centro Sociocultural La Fábrica.  

Inscripciones

Inscripciones en el Centro Joven del Mercado y en el Centro Sociocultural La Fábrica a partir del día 2 de mayo.

Objetivos

Acercarse al tipo de trabajo que hace la compañia Pot de Plom desde hace muchos años. En el título del curso dejamos bien claro que se pretende hablar del teatro satírico y humorístico, que es la base de nuestros espectáculos. Esto marcarà dos línias de trabajo: Por una banda, desarrollaremos el concepto “el bufón”, “el juglar”. Así enfocaremos los ejercicios hacia al mundo del teatro popular, las rondallas y los cuentos. Trabajaremos alrededor de adaptaciones de rondallas de Enric Valor, textos de Dario Fo, Carles Pons y otros.

Esta línea “juglaresca” será completada por una segunda parte en que entraremos en la “sátira de actualidad”. Los monólogos de Pot de Plom, el más importante es coger las noticias, los hechos más importantes o curiosos del momento y  convertirlos en escenas divertidas, teatrales y entretenidas. Este será otro de los objetivos. La creación de personajes, situaciones y sketches basados en la improvisación a partir de las notícias.
De esta manera, juntaremos a lo largo del curso los dos conceptos que aparecen en el título: el bufón y la actualidad. Se ha de decir que será un curso muy físico, con gran atención al trabajo gestual, la pantomima y la creación de personajes. La parte teórica vendrá de la explicación del trabajo de otros autores o creadores que llevan esta misma línea.       

A %d bloguers els agrada això: